Berekraft

Miljøfyrtårn

Hotell Bondeheimen og Kaffistova er sertifiserte miljøfyrtårnbedrifter. Dette betyr at vi tar berekraft på alvor og at vi har oppfylt strenge krav til blant anna arbeidsmiljø, innkjøp, ressursbruk og avfallshandtering.

 

Nokre av miljøtiltaka våre

Vi sorterer avfallet vårt i minst 10 fraksjonar og leverer m.a. plast, papp, matavfall, glas og metall til gjenvinning.

Vi bruker dispenser, ikkje småflasker, til såpe og sjampo på hotellbadet.

Vi samarbeider med og stiller krav til underleverandørar for å finne fram til miljøvennlege produkt og tenester.

Vi bruker miljøvennlege reingjeringsmetodar med minst mogleg bruk av kjemikaliar.

Vi tilbyr eit utval økologiske matvarer på frukosten.

Vi arbeider for å redusere matsvinnet gjennom t.d. riktig porsjonering og god utnytting av råvarer og restar.

Vi oppmodar gjestene våre til å ta miljøvennlege val!

 

Kva kan du som gjest bidra med?

Du kan for eksempel:

  • bruke det same handkledet fleire gonger
  • forsyne deg med riktig mengde mat
  • skilje vått og tørt avfall på hotellrommet (vi ordnar resten!)

Takk for at du hjelper oss!