Kulturhotellet og historia

Hotell Bondeheimen er, gjennom morselskapet Bøndenes Hus, eigd av Bondeungdomslaget i Oslo (BUL).

www.bondeheimen.com

BUL er ein frivillig organisasjon, grunnlagt i 1899, som tilbyr aktivitetar som folkedans, musikk, teater og idrett for folk i alle aldrar. Aktivitetane til BUL er tufta på norsk folkekultur, bruk av nynorsk og dialektar og tilbod om eit rusfritt miljø. BUL eig Bøndenes Hus AS 100%.

www.bul.no

Bøndenes Hus AS eig eigedommen Rosenkrantz’ gate 8 og har tre dotterselskap som driv innan bunadsproduksjon, husflid, hotellovernatting og kafé. I tillegg til BUL si verksemd, huser eigedommen to av dotterselskapa.

Dei andre selskapa i konsernet er:

Kaffistova er med sine 110 år ein av byens mest tradisjonsrike kaféar. Kaffistova serverer norsk tradisjonsmat i rause porsjonar fram til kl. 21 kvar dag (kl. 19 laurdag og søndag) og er dessutan frukostrestaurant for hotellet.

Heimen Husflid kan føre historia si tilbake til 1912 og er i dag ei handverks- og handelsbedrift med om lag 30 tilsette. Vi har produksjonsavdeling og butikk midt i Oslo sentrum, berre eitt kvartal frå Karl Johans gate. Kjøper du bunad hos Heimen kan du vere trygg på at du får den beste kvaliteten som er å oppdrive.

www.heimen.net

Den Norske Husfliden kom med i Bøndenes Hus-konsernet i 2007, men har ei historie som går heilt tilbake til 1892. I november 2009 flytta Den Norske Husfliden inn i nye, stilfulle lokale i GlasMagasinet på Stortorvet. Butikken har ein del av dei same varene som Heimen, men er meir profilert mot strikk, vev og hobbyartiklar.

www.dennorskehusfliden.no